Instrukcja montażu sytemu Artbrick:

Fugowanie w sytemie Artbrick:

Klejenie płytek w sytemie Artbrick:

Instrukcja montażu sytemu Artbrick krok po kroku:

1. Mocowanie listwy startowej

Listwę startową należy dobrać do grubości płyty ociepleniowej. Jej staranne wypoziomowanie jest gwarancją prawidłowego wykonania elewacji w systemie ArtBrick.

2. Dopasowanie pierwszej warstwy płyty

Pierwszą warstwę płyty należy przyciąć do wysokości pierwszej prowadnicy – nie usuwając jej.

3. Pierwsza warstwa płyt – gwarancja sukcesu

Dokładne wypoziomowanie i wypionowanie pierwszej warstwy płyt jest momentem kluczowym do prawidłowego wykonania elewacji. Staranne wypoziomowane płyty pierwszego rzędu pozostawiamy do związania na okres 12-24 godziny w zależności od warunków atmosferycznych.

4. Zaprawa klejowa i jej nanoszenie

Zaprawę klejową należy rozrobić z wodą za pomocą mieszadła mechanicznego. Mieszanka jest gotowa do użycia po ok. 5 min. Zaprawę nanosimy na płytę metoda „pasmowo-punktową” tak, aby przed przyklejeniem pokrywała ok. 40% powierzchni, a po jej dociśnięciu ok. 60%. Kolejne warstwy płyt przyklejamy metodą mijankową - 1.

5. Docinanie płyt

Płyty należy docinać piłą do styropianu (bez wygiętych ząbków), krawędzie wygładzamy „tarką do styropianu”.

6. Narożniki

Wykonujemy poprzez przycięcie płyt. Płyty zachodzą na siebie metodą mijankową. Tak docięte płyty zawsze posiadają prowadzenie klinkieru z jednej strony.

7. Kołkowanie

Kołkowanie elewacji można rozpocząć po 24 h od przyklejenia płyt. Ilość kołków 6-9/m2. Każdorazowo konstruktor powinien wykonać projekt zakotwienia elewacji. W narożach zagęścić ilość kołków. Kołki umieszczamy w przeznaczonych do tego miejscach na płycie.

8. Gruntowanie powierzchni płyt

Płyty gruntujemy za pomocą mostka szczepnego ArtBrick MS. Grunt nanosimy pędzlem ławkowcem. Zużycie ok. 02-0,3 kg/m2. W zależności od warunków atmosferycznych czas schnięcia wynosi ok. 24 h.

9. Przyklejanie klinkieru, cięcie

Przed przystąpieniem do klejenia należy rozmierzyć elewację. Rozmierzanie zaczynamy od najbardziej skomplikowanego miejsca elewacji np. linia otworów okiennych. Zaprawę klejową ArtBrick KS nanosimy na płytę styropianową za pomocą pacy zębatej 8x8 mm (należy wyciąć zbędne zęby pacy, które wypadają w miejscu prowadnic). Należy pamiętać aby zaprawa klejowa całkowicie wypełniała powierzchnie pod płytką. Dodatkowo można nanosić zaprawę bezpośrednio na okładzinę klinkierową. Płytki dokładnie docisnąć tak, aby zaprawa klejowa wypłynęła spod elementu. Fugi pionowe ustalamy posiłkując się przerwami w prowadnicach (łatwy punkt odniesienia). Cięcie odbywa się za pomocą ręcznej piły z tarczą do betonu.

10. Nadproża

Wykonanie nadproży w systemie ArtBrick jest bardzo proste. Płytę ociepleniową docinamy w pionie. Wysokość nadproża dopasowujemy do przebiegu poziomych linii płytek.

11. Fugowanie

Zaprawę fugową należy wymieszać z wodą w proporcjach podanych na opakowaniu. Gotowa fuga powinna posiadać konsystencję mokrej ziemi. Ściśnięta z niej kulka powinna się rozwarstwiać. Zaprawę nanosimy kielnią fugówką – dopasowaną do szerokości spoiny. Fuge wygładzamy narzędziem odpowiednim do rodzaju kształtu jaki chcemy uzyskać (płaski fugówką, półokrągły rurką). Ewentualne zanieczyszczenia usuwamy twardym pędzlem.

ArtBrick to innowacyjny system docieplenia budynku trwałą i estetyczną elewacją klinkierową.