1. Elementy systemu ArtBrick Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick o grubości 8 cm
Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick gr. 8 cm
Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick 2 gr. 8 cm
Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick 2 gr. 8 cm
 Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick o grubości 10 cm
Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick gr. 10 cm
 Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick o grubości 12 cm
Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick gr. 12 cm
 Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick o grubości 15 cm
Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick gr. 15 cm
 Wymiary płytek klinkierowych
Wymiary płytek klinkierowych
 Rozmieszczenie kołków kotwiących
Rozmieszczenie kołków kotwiących
 Klejenie płyty ociepleniowej
Klejenie płyty ociepleniowej
 Montaż płytek w układzie pionowym
Montaż płytek w układzie pionowym
2. Cokoły z zastosowaniem płytek ArtBrick Połączenie ściany parteru ze ścianą nieogrzewanej piwnicy
Połączenie ściany parteru ze ścianą nieogrzewanej piwnicy
 Połączenie ściany parteru ze ścianą ogrzewanej piwnicy
Połączenie ściany parteru ze ścianą ogrzewanej piwnicy
 Połączenie ściany parteru wykończonej tynkiem z cokołem z płytek klinkierowych
Połączenie ściany parteru wykończonej tynkiem z cokołem z płytek klinkierowych
3. Nadproża okienne Nadproże okienne niskie z wykorzystaniem płytek narożnych – docieplenie o grubości 12 cm
Nadproże okienne niskie z wykorzystaniem płytek narożnych – docieplenie gr. 12 cm
 Nadproże okienne wysokie z wykorzystaniem płytek narożnych – docieplenie o grubości 15 cm
Nadproże okienne wysokie z wykorzystaniem płytek narożnych – docieplenie gr. 15 cm
 Nadproże okienne wysokie (układ w mijankę) z wykorzystaniem płytek narożnych – docieplenie o grubości 10 cm
Nadproże okienne wysokie (układ w mijankę) z wykorzystaniem płytek narożnych – docieplenie gr. 10 cm
 Nadproże okienne – płytki w układzie poziomym (narożnik nadproża - styk płytki klinkierowej z tynkiem) – docieplenie o grubości 12 cm
Nadproże okienne – płytki w układzie poziomym (narożnik nadproża - styk płytki klinkierowej z tynkiem) – docieplenie gr. 12 cm
 Nadproże okienne – płytki w układzie poziomym (narożnik nadproża - styk dwóch płytek klinkierowych) – docieplenie o grubości 15 cm
Nadproże okienne – płytki w układzie poziomym (narożnik nadproża - styk dwóch płytek klinkierowych) – docieplenie gr. 15 cm
 Nadproże okienne – płytki w układzie pionowym (narożnik nadproża - styk płytki klinkierowej z tynkiem) – docieplenie o grubości 10 cm
Nadproże okienne – płytki w układzie pionowym (narożnik nadproża - styk płytki klinkierowej z tynkiem) – docieplenie gr. 10 cm
 Nadproże okienne – płytki w układzie pionowym (narożnik nadproża - styk dwóch płytek klinkierowych) – docieplenie o grubości 12 cm
Nadproże okienne – płytki w układzie pionowym (narożnik nadproża - styk dwóch płytek klinkierowych) – docieplenie gr. 12 cm
 Nadproże okienne z wystającą opaską z kształtki sztukateryjnej – docieplenie o grubości 15 cm
Nadproże okienne z wystającą opaską z kształtki sztukateryjnej – docieplenie gr. 15 cm
 Okno okrągłe – docieplenie o grubości 12 cm
Okno okrągłe – docieplenie gr. 12 cm
 Nadproże łukowe – docieplenie o grubości 15 cm
Nadproże łukowe – docieplenie gr. 15 cm
4. Ościeża okienne Ościeże okienne z wykorzystaniem płytek narożnych – docieplenie o grubości 15 cm
Ościeże okienne z wykorzystaniem płytek narożnych – docieplenie gr. 15 cm
 Ościeże okienne z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk dwóch płytek klinkierowych fazowanych) – docieplenie o grubości 12 cm
Ościeże okienne z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk dwóch płytek klinkierowych fazowanych) – docieplenie gr. 12 cm
 Ościeże okienne z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk dwóch płytek klinkierowych) – docieplenie o grubości 10 cm
Ościeże okienne z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk dwóch płytek klinkierowych) – docieplenie gr. 10 cm
 Ościeże okienne z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk płytki klinkierowej z tynkiem) – docieplenie o grubości 8 cm
Ościeże okienne z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk płytki klinkierowej z tynkiem) – docieplenie gr. 8 cm
5. Parapety Parapet z blachy – docieplenie o grubości 10 cm
Parapet z blachy – docieplenie gr. 10 cm
 Parapet z kształtek klinkierowych – docieplenie o grubości 12 cm
Parapet z kształtek klinkierowych – docieplenie gr. 12 cm
 Parapet kamienny – docieplenie o grubości 15 cm
Parapet kamienny – docieplenie gr. 15 cm
6. Rolety i bramy garażowe Nadproże okienne z roletą INTERMO – docieplenie o grubości 15 cm
Nadproże okienne z roletą INTERMO – docieplenie gr. 15 cm
 Nadproże okienne z roletą INTERMO z wystającym boniowaniem – docieplenie o grubości 15cm
Nadproże okienne z roletą INTERMO z wystającym boniowaniem – docieplenie gr. 15cm
 Nadproże okienne z roletą SKS – docieplenie o grubości 12 cm
Nadproże okienne z roletą SKS – docieplenie gr. 12 cm
 Brama garażowa segmentowa – docieplenie o grubości 12 cm
Brama garażowa segmentowa – docieplenie gr. 12 cm
7. Narożniki ścian Narożnik ściany z wykorzystaniem płytek narożnych
Narożnik ściany z wykorzystaniem płytek narożnych
 Narożnik ściany z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk dwóch płytek klinkierowych fazowanych)
Narożnik ściany z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk dwóch płytek klinkierowych fazowanych)
 Narożnik ściany z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk dwóch płytek klinkierowych)
Narożnik ściany z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk dwóch płytek klinkierowych)
8. Dylatacje Dylatacja pionowa – docieplenie o grubości 12 cm
Dylatacja pionowa – docieplenie gr. 12 cm
 Dylatacja w narożniku wewnętrznym – docieplenie o grubości 12 cm
Dylatacja w narożniku wewnętrznym – docieplenie gr. 12 cm
 Styk pionowy wykończenia ściany z płytek klinkierowych z wykończeniem z tynku
Styk pionowy wykończenia ściany z płytek klinkierowych z wykończeniem z tynku
> > > Dylatacja pozioma – docieplenie o grubości 15 cm
Dylatacja pozioma – docieplenie gr. 15 cm
 Styk poziomy wykończenia ściany z płytek klinkierowych z wykończeniem z tynku
Styk poziomy wykończenia ściany z płytek klinkierowych z wykończeniem z tynku
 Dylatacja w systemie ArtBrick Classic bez prowadnic (styropian oraz wełna)
Dylatacja w systemie ArtBrick Classic bez prowadnic (styropian oraz wełna)
9. Inne Montaż kratki wentylacyjnej – docieplenie o grubości 15 cm
Montaż kratki wentylacyjnej – docieplenie gr. 15 cm
 Attyka z gzymsem z kształtki sztukateryjnej – docieplenie o grubości 12 cm
Attyka z gzymsem z kształtki sztukateryjnej – docieplenie gr. 12 cm
 Attyka z gzymsem z płytek elewacyjnych – docieplenie o grubości 12 cm
Attyka z gzymsem z płytek elewacyjnych – docieplenie gr. 12 cm
TOPlist TOPlist