1. Elementy systemu ArtBrick Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick gr. 8 cm Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick gr. 10 cm Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick gr. 12 cm Płyta ociepleniowa systemu ArtBrick gr. 15 cm Wymiary płytek klinkierowych Rozmieszczenie kołków kotwiących Klejenie płyty ociepleniowej Montaż płytek w układzie pionowym 2. Cokoły z zastosowaniem płytek ArtBrick Połączenie ściany parteru ze ścianą nieogrzewanej piwnicy Połączenie ściany parteru ze ścianą ogrzewanej piwnicy Połączenie ściany parteru wykończonej tynkiem z cokołem z płytek klinkierowych 3. Nadproża okienne Nadproże okienne niskie z wykorzystaniem płytek narożnych – docieplenie gr. 12 cm Nadproże okienne wysokie z wykorzystaniem płytek narożnych – docieplenie gr. 15 cm Nadproże okienne wysokie (układ w mijankę) z wykorzystaniem płytek narożnych – docieplenie gr. 10 cm Nadproże okienne – płytki w układzie poziomym (narożnik nadproża - styk płytki klinkierowej z tynkiem) – docieplenie gr. 12 cm Nadproże okienne – płytki w układzie poziomym (narożnik nadproża - styk dwóch płytek klinkierowych) – docieplenie gr. 15 cm Nadproże okienne – płytki w układzie pionowym (narożnik nadproża - styk płytki klinkierowej z tynkiem) – docieplenie gr. 10 cm Nadproże okienne – płytki w układzie pionowym (narożnik nadproża - styk dwóch płytek klinkierowych) – docieplenie gr. 12 cm Nadproże okienne z wystającą opaską z kształtki sztukateryjnej – docieplenie gr. 15 cm Okno okrągłe – docieplenie gr. 12 cm Nadproże łukowe – docieplenie gr. 15 cm 4. Ościeża okienne Ościeże okienne z wykorzystaniem płytek narożnych – docieplenie gr. 15 cm Ościeże okienne z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk dwóch płytek klinkierowych fazowanych) – docieplenie gr. 12 cm Ościeże okienne z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk dwóch płytek klinkierowych) – docieplenie gr. 10 cm Ościeże okienne z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk płytki klinkierowej z tynkiem) – docieplenie gr. 8 cm 5. Parapety Parapet z blachy – docieplenie gr. 10 cm Parapet z kształtek klinkierowych – docieplenie gr. 12 cm Parapet kamienny – docieplenie gr. 15 cm 6. Rolety i bramy garażowe Nadproże okienne z roletą INTERMO – docieplenie gr. 15 cm Nadproże okienne z roletą INTERMO z wystającym boniowaniem – docieplenie gr. 15cm Nadproże okienne z roletą SKS – docieplenie gr. 12 cm Brama garażowa segmentowa – docieplenie gr. 12 cm 7. Narożniki ścian Narożnik ściany z wykorzystaniem płytek narożnych Narożnik ściany z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk dwóch płytek klinkierowych fazowanych) Narożnik ściany z wykorzystaniem płytek prostokątnych (narożnik – styk dwóch płytek klinkierowych) 8. Dylatacje Dylatacja pionowa – docieplenie gr. 12 cm Dylatacja w narożniku wewnętrznym – docieplenie gr. 12 cm Styk pionowy wykończenia ściany z płytek klinkierowych z wykończeniem z tynku > > > Dylatacja pozioma – docieplenie gr. 15 cm Styk poziomy wykończenia ściany z płytek klinkierowych z wykończeniem z tynku Dylatacja w systemie ArtBrick Classic bez prowadnic (styropian oraz wełna) 9. Inne Montaż kratki wentylacyjnej – docieplenie gr. 15 cm Attyka z gzymsem z kształtki sztukateryjnej – docieplenie gr. 12 cm Attyka z gzymsem z płytek elewacyjnych – docieplenie gr. 12 cm
TOPlist TOPlist